การวัด หน่วยของการวัด มาตรฐานในการวัด  ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด การเก็บข้อมูล ในการวัด ค่าเฉลี่ย หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เครื่องมือวัดความถี่ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป ดิจิทัลออสซิลโลสโคป มิเตอร์วัดความเหนี่ยวนำ ความจุและเทคโนโลยีเครื่องมือวัดที่มีใช้ในงานอุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ